HSS

HSS – Håtö Seglarsällskap…

…. startade 1971.

…. är föreningen som anordnar seglarskolan.

…. har en årsavgift på 100 kr per familj.

…. ansvarar för segeltävlingen Håtö Cup.

______________________________________________________________

Styrelsen

Ordförande – Magnus Nord

Ledamöter – Thomas Lund, Sofia Bredberg, Viktor Lund och Ina Gärdlund.

Suppleanter – Anna Nord och Colin Thomson

Revisor – Per Magnusson

Revisorssuppleant – Clara Sohlberg

_____________________________________________________________

Dokument:

Verksamhetsberättelse år 2022

Verksamhetsberättelse år 2020

Verksamhetsberättelse år 2019

Verksamhetsberättelse år 2018

Årsmöte-2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Håtö Seglarsällskap stadgar

_____________________________________________________________

Kontakta styrelsen?
kontakt@hatoseglarskola.se