Imorgon börjar det!

Hejsan alla glada!

Imorgon börjar första veckan av seglarskolan! Vi ser så fram emot att kickstarta sommaren tillsammans med er och vill därmed passa på att påminna om lite saker.

Seglarskolan börjar kl 9.00 med en samling vid seglarskoleberget. Om man kommer via bilväg ber vi er att parkera vid Hagets parkering om den lilla parkeringsplatsen på Rävgaddsvägen är full (den rymmer endast 3 bilar!). Alla uppfarter runt om är privatpersoners tomter, dessa får man inte parkera på. Observera att det finns hastighetsbegränsning på vägarna i området. Vi ber er respektera dem oavsett om ni är sena eller inte.

Om man anländer vattenvägen kan man lägga sig på nocken, längst ut, på bryggorna. Alla platser är uthyrda och tillhör privatpersoner. Vi ber er att sänka hastigheten när ni närmar er bryggorna för att inte dra svall, detta skadar båtarna som ligger förtöjda vid bryggan.

Om ni inte fått info angående lägret ber vi er att kontakta oss snarast på kontakt@hatoseglarskola.se.

Vi är så taggade på att få träffa er alla!

Sommarhälsningar,
Lägeransvariga Anna och Colin

Kallelse till årsmöte 2024

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 30 juni 2024 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2023
 9. Revisorns berättelse för 2023
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år)
  2. 2 Ledamöter (2 år)
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Betalningsinformation

Seglarskolan 2024 närmar sig med stormsteg! I och med detta skickades betalningsinformation ut i början av mars. Se till att kolla eran mail och kom ihåg att sista betalningsdagen är den 1 april. Hör gärna av er om ni inte fätt någon information om detta eller har frågor!

Mail: kontakt@hatoseglarskola.se

Alla sommarens lägerveckor fullbokade!

Snabbt gick det som vanligt när anmälan till årets seglarskolan öppnade till att alla platser blivit uppbokade. Det går nu bra att anmäla sig till lägret som reserv. Status på reservlistan hittar ni på almäningssidan.

Anmälningsbekräftelse kommer senast den 14 januari.