Resultat Håtö cup 2020

Här kommer resultattabellen för Håtö cup 2020. Tack arrangör Ulf Hedlund och co för en rolig regatta!

Håtöcup-2020-Resultat

Bilder och videor från tävlingen: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANVArS8AL8LbqI8&id=741FD8C012A4BDDA%21214416&cid=741FD8C012A4BDDA

Placering: Name: Segelnr: Båt: Start tid: Målgång: Totaltid: Slut Tid med SRS
1 Martin Malmgren, Sara Berdberg & Anja Sandgren 797 Express 12:10:00 12:59:48 00:49:48 00:44:58
2 Magnus & Åsa Nord SWE95 Nacra 17 12:10:00 12:46:50 00:36:50 00:48:37
3 Petra Nord och Matilda Söderqvist 804 RS Feva XL Jolle 12:10:00 13:18:53 01:08:53 00:50:09
4 Uno & Theo 163515 Laser Jolle 12:10:00 13:11:25 01:01:25 00:50:11
5 Felix Hansson & Charlie Hedlund 53497 Laser jolle 12:10:00 13:12:46 01:02:46 00:51:17
6 Niklas Bredberg SWE500 A-Katamaran 12:10:00 12:49:04 00:39:04 00:51:34
7 Caspar Sperling &Axel Orebäck 165850 Laser jolle 12:10:00 13:13:50 01:03:50 00:52:09
8 Alex & Jonas 46488 420 jolle 12:10:00 13:16:20 01:06:20 00:53:36
9 Hampus Helmer 176298 Laser jolle 12:10:00 13:16:53 01:06:53 00:54:39
10 Anna Nord   Virus 20 12:10:00 13:10:45 01:00:45 00:55:35
11 Peter Rosén och Simon Hjortbrink-Rosén Swe25 Capricone c1 f18 12:10:00 12:57:10 00:47:10 00:58:01
12 Aston & Morris   Laser Jolle 12:10:00 13:21:54 01:11:54 00:58:45
13 Malin Crona   Maxi 77 12:10:00 13:20:39 01:10:39 01:00:16
14 Viktor, Linus & Nikolaj 900 2-krona 12:10:00 13:33:56 01:23:56 01:02:37
15 Vanja & Mino (miVa) 6665 RS Feva XL Jolle 12:10:00 13:36:36 01:26:36 01:03:03
16 Joakim Söderberg 164395 Laser jolle 12:10:00 13:28:26 01:18:26 01:04:05
17 Thomas Lund 659 Hobie fx17 12:10:00 13:03:10 00:53:10 01:05:24
18 Sofia Leo & Viktor Lund   C-kanoten 12:10:00 13:18:50 01:08:50 01:10:21
19 Fillipa, Nicky & Charlotta   Trissjolle Jolle 12:10:00 13:46:08 01:36:08 01:10:57
20 Max Elger   Albin 78 Sirus 12:10:00 13:24:18 01:14:18 01:16:32
21 Katrin Skogberg Swe 7 Enter 360 12:10:00 13:19:53 01:09:53 01:24:42
22 Teo & Algot 270 Trapez 12:10:00 13:34:31 01:24:31 01:52:24

Håtö Cup

I vanlig ordning går Håtö Cup av stapeln lördag v. 28,  11 Juli. Ni hittar all info under Håtö Cup fliken ovan! Vi ses på startlinjen! 

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2020

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte.

Tid: söndag den 28 juni 2020 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning för 2019
9. Revisorns berättelse för 2019
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a. Ordförande (1 år)
b. 2 Ledamöter (2 år)
c. 2 Suppleanter (1 år)
13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Övriga årsmöteshandlingar återfinns på medlemssidan på www.hatoseglarskola.se

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Information om sommarens läger med anledning av COVID-19

Hej!

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter vill Håtö Seglarsällskaps styrelse gå ut med nedanstående information inför seglarskolan 2020. 

Vi avser i nuläget att genomföra lägerveckorna med vissa förändringar. Sommarens lägerveckor betyder mycket för barn såväl som instruktörer och vi ser en poäng i att alla får komma ut och röra sig och göra “normala” saker när mycket annat förändras. För allas säkerhet kommer vi att vidta skäliga åtgärder. Lägercheferna kommer gå igenom vad som gäller mer i detalj vid uppropet på respektive veckas första dag.

Vi förstår att det givet den pågående situationen finns orsaker till att barn inte har möjlighet att delta, till exempel reserestriktioner, riskfaktorer hos deltagare eller familj och närstående. På grund av detta ger vi alla anmälda till lägret möjlighet att få hela lägeravgiften (1600 kr per deltagare) återbetald om avbokning sker senast 31a maj. Efter den 31a maj gäller vanliga villkor, det vill säga att anmälan är bindande. Lägercheferna förbehåller sig även rätten att, för allas säkerhet, under lägerveckorna bestämma att lägerdeltagare inte får närvara om de bedömer att denne uppvisar sjukdomssymptom samt att genomföra andra förändringar.

Om situationen förvärras och styrelsen beslutar att ställa in sommarens seglarskola betalar vi givetvis tillbaka samtliga lägeravgifter (1600 kr per deltagare).

Vi hoppas att vi ses i sommar,

Seglarskolecheferna och Styrelsen för Håtö Seglarsällskap

Betalningsbekräftelse!

Hej alla segelsugna! 

Alla som har betalat in avgiften för lägret senast den 31 Mars ska nu ha fått betalningsbekräftelse och lägerinfo samt kallelse till årsmöte!

Ta hand om er och glöm inte tvätta händerna!