Information om sommarens läger med anledning av COVID-19

Hej!

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter vill Håtö Seglarsällskaps styrelse gå ut med nedanstående information inför seglarskolan 2020. 

Vi avser i nuläget att genomföra lägerveckorna med vissa förändringar. Sommarens lägerveckor betyder mycket för barn såväl som instruktörer och vi ser en poäng i att alla får komma ut och röra sig och göra “normala” saker när mycket annat förändras. För allas säkerhet kommer vi att vidta skäliga åtgärder. Lägercheferna kommer gå igenom vad som gäller mer i detalj vid uppropet på respektive veckas första dag.

Vi förstår att det givet den pågående situationen finns orsaker till att barn inte har möjlighet att delta, till exempel reserestriktioner, riskfaktorer hos deltagare eller familj och närstående. På grund av detta ger vi alla anmälda till lägret möjlighet att få hela lägeravgiften (1600 kr per deltagare) återbetald om avbokning sker senast 31a maj. Efter den 31a maj gäller vanliga villkor, det vill säga att anmälan är bindande. Lägercheferna förbehåller sig även rätten att, för allas säkerhet, under lägerveckorna bestämma att lägerdeltagare inte får närvara om de bedömer att denne uppvisar sjukdomssymptom samt att genomföra andra förändringar.

Om situationen förvärras och styrelsen beslutar att ställa in sommarens seglarskola betalar vi givetvis tillbaka samtliga lägeravgifter (1600 kr per deltagare).

Vi hoppas att vi ses i sommar,

Seglarskolecheferna och Styrelsen för Håtö Seglarsällskap

Betalningsbekräftelse!

Hej alla segelsugna! 

Alla som har betalat in avgiften för lägret senast den 31 Mars ska nu ha fått betalningsbekräftelse och lägerinfo samt kallelse till årsmöte!

Ta hand om er och glöm inte tvätta händerna!

Med anledning av COVID-19

Angående sommarens läger och COVID-19 så följer styrelsen och seglarskolecheferna situationen inför planeringen av sommarens läger. I nuläget är inga beslut om ändringar fattade. Eventuella förändringar kommer publiceras här

Betalning för sommarens läger

Om drygt hundra dagar är det segling, bad och knopstafett som gäller på Håtö! Därför har betalningsinfo gått ut till alla som i nuläget har en bekräftad plats på sommarens seglarskoleveckor. Hör av er om ni inte fått info eller bara har något ni funderar över till kontakt@hatoseglarskola.se 

Stort tack!

Seglarskolan vill rikta ett stort tack till pumpgruppen från Lermaren som vid nedläggandet av pumphuset valt att stödja seglarskolan genom att donera 10 000 kr till oss. Pengarna kommer bland annat gå till upprustning av klubbens optimistflotta. Som tack kommer pumpgruppen få möjlighet att namnge en av båtarna.  Med hjälp av bidrag som dessa kan vi utvecklas som klubb och ge våra barn en ännu bättre seglarskoleupplevelse!

Stort tack från alla oss på seglarskolan!