HSS bjuder in till årsmöte

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2022

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 3 juli 2022 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorns berättelse för 2021
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år)
  2. 2 Ledamöter (2 år)
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Information om betalning för seglarskolan

Alla som har en bekräftad plats på sommarens seglarskoleveckor ska under helgen ha fått ett informationsmejl angående betalningen. Hör av er om ni inte har fått mejlet eller om ni undrar någonting till kontakt@hatoseglarskola.se 

Gott nytt år! Anmälan öppnad!

OBS! bekräftelse på anmälningar kommer på mejl inom kort!

Nu har anmälan till Håtö seglarskola 2022 öppnat!

Under fliken ”Anmälan” hittar ni länkar till anmälningsformulär till respektive vecka. Anmäl era barn endast till en vecka och skriv i fältet ”övrigt” om ni är intresserade av att gå ytterligare en vecka, eller om ni har möjlighet att gå en annan vecka.

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till Viktor och Petra på kontakt@hatoseglarskola.se .

Ledningen önskar alla glada seglare Gott nytt år, så ses vi snart på seglarskoleberget!