Snart öppnar anmälan!

Här kommer en påminnelse om att anmälan traditionsenligt öppnar på tolvslaget 1/1 2022, ni hittar länkar till anmälningsformulär under fliken ”Anmälan” (fram till dess är fliken ”Anmälan” tom).

Så länge kan ni drömma er bort till sommaren med lite seglingsbilder!

Är du hjälpinstruktör 2022?

Hej alla glada seglare!

Sommaren må kännas avlägsen men maskineriet för Håtö seglarskola 2022 rullar på ändå! Med detta inlägg vill ledningen påminna att sista dagen för att skicka in sin ansökan för att bli hjälpinstruktör till sommaren är 30 november.

Vad det innebär att vara hjälpinstruktör, samt hur man ansöker, går att hitta längst ned på sidan www.hatoseglarskola.se/instruktorer/

Anmälan till veckorna öppnar traditionsenligt 1 januari kl 00:00. Se till att vara redo då, så ses vi snart på seglarskoleberget igen!

Nu är äntligen seglarskolan igång! Detta jubileumsår startar med vädret på topp och fin segling i halvvindsbanan. STORT TACK till Marine Store som generöst utlånar de två fantastiska gummibåtarna till oss. Det underlättar både coaching, assistans och njutning på vattnet! 😉☀

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2021

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2021

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 11 juli 2021 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2020
 9. Revisorns berättelse för 2020
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år) 
  2. 2 Ledamöter (2 år) 
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!