Inbjudan Håtö cup 2022 (text)

Varmt välkomna till 2022-års upplaga av kappseglingen Håtö Cup!


Tävlingen går av stapeln lördagen den 16:de juli runt öarna Munkarna, med start
utanför Haget. Tävlande sker i optimistklass eller SRS-klass, där optimistklassen
startar 12:00 och SRS-klassen 12:10. Startavgiften för optimistklassen är 40
kr/båt och för SRS-klassen 80 kr/båt.


Anmälan görs lättast genom att swisha startavgiften till Ninni (076-027 64 43)
senast 11:45 samma dag. Ange båttyp, eventuella segelnummer, huruvida
undanvindssegel används, lagnamn och besättningsmedlemmar i meddelandet.
Om teckenutrymmet inte är tillräckligt skickas kompletterande uppgifter till
Ninni via SMS. Anmälan med kontant betalning kan göras vid startbåten mellan
11:30 och 11:45, alternativt vid seglarskolan där funktionär finns på plats mellan
9:30 och 11:00.


Seglarskolan lånar ut sina båtar till tävlingen, kontakta Petra (070-354 45 83)
eller Viktor (076-871 81 22) för bokning. Utöver detta är Håtö Cup en tävling
fristående från seglarskolan.


Prisutdelning sker på seglarskoleberget 18:00 samma kväll.


Vid frågor, tveka inte att höra av er!
Ninni Bredberg: 076-027 64 43
Niklas Bredberg: 073-105 88 45Startsignaler
1 lång tut*:10 min till start (optimister)
2 korta tut: 5 min till start (optimister)
1 kort tut: 1 min till start (optimister)
1 lång tut: start (optimister), 10 min till
start (SRS-klass)
2 korta tut: 5 min till start (SRS-klass)
1 kort tut: 1 min till start (SRS-klass)
1 lång tut: start (SRS-klass)
*Den första signalen avges 10 minuter innan optimiststarten,
alltså ca 11:50. Skulle förseningar uppstå är det tiden från
första signalen som anger faktisk start, inte klockslag.

Bansträckning och regler
– Optimistklassen seglar 2 1/4 varv och SRS-klassen seglar 3 1/4 varv runt
banan. Vid dåliga vindförhållanden kan banan komma att kortas av med ett
varv, detta kan förmedlas före start eller under tävling.
– Alla fyra bojar måste rundas varje varv, se karta (bojarnas placering är
ungefärlig). Vidrörs boj vid rundning ska båten, ur vägen för andra
deltagare, genomföra ett 360°-straffvarv (ett slag och en gipp), innan den
fortsätter runt banan.
– Starten sker mellan två röda bojar, och mål mellan rundningsboj och målboj
efter att den inledande raksträckan seglats en extra gång (se karta).
– Från optimistklassens 10-minuterssignal får inte startlinjen passeras innan
respektive start.
– Åskådarbåtar välkomnas men ombeds att hålla sig ur vägen för tävlande.
– I övrigt tillämpas väjningsregler på sjön och ett sportsligt uppträdande.