Med anledning av COVID-19

Angående sommarens läger och COVID-19 så följer styrelsen och seglarskolecheferna situationen inför planeringen av sommarens läger. I nuläget är inga beslut om ändringar fattade. Eventuella förändringar kommer publiceras här