Kallelse till årsmöte 2024

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 30 juni 2024 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2023
 9. Revisorns berättelse för 2023
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år)
  2. 2 Ledamöter (2 år)
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Betalningsinformation

Seglarskolan 2024 närmar sig med stormsteg! I och med detta skickades betalningsinformation ut i början av mars. Se till att kolla eran mail och kom ihåg att sista betalningsdagen är den 1 april. Hör gärna av er om ni inte fätt någon information om detta eller har frågor!

Mail: kontakt@hatoseglarskola.se

Alla sommarens lägerveckor fullbokade!

Snabbt gick det som vanligt när anmälan till årets seglarskolan öppnade till att alla platser blivit uppbokade. Det går nu bra att anmäla sig till lägret som reserv. Status på reservlistan hittar ni på almäningssidan.

Anmälningsbekräftelse kommer senast den 14 januari.

Anmälan för HSS 2024 har öppnat!

Anmälan har öppnat!

OBS! Bekräftelse på anmälningar kommer på mail senast den 14 januari!

Anmälan till Håtö Seglarskola 2024 har äntligen öppnat!

Under fliken ”Anmälan” här på hemsidan hittar ni länkar till anmälningsformuläret för respektive vecka. Anmäl era barn endast till en vecka och skriv i fältet ”Övrigt” om ni är intresserade av att gå ytterligare en vecka eller har möjlighet att gå en annan vecka.

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till Anna och Colin på kontakt@hatoseglarskola.se .

Gott nytt år och god fortsättning, så ses vi snart på seglarskoleberget!

/Anna och Colin